Intake-timing Vespa

De video en blog van vandaag gaat over het meten van de opnamehoek, ook wel intake-timing genoemd.
De aanzuighoeken moeten binnen een bepaald bereik liggen dat in graden krukas wordt aangegeven. De metingen beginnen altijd als een vast punt vanuit het bovenste dode centrum, kortweg OT genoemd.
Het aanzuigbereik wordt daarom verdeeld in de waarden “voor TDC” en “na TDC”, omdat de aanzuigopening voor het bovenste dode centrum wordt geopend en na het passeren van het bovenste dode centrum wordt gesloten.

Voor een Vespa motor met draaischuifcontrole zijn de waarden van ca. 100° F.T.O. en 65° N.T.O. de beste waarden voor een goed touringconcept gebleken.
Voor zeer prestatiegerichte concepten die soms een hoger toerental moeten hebben, kunnen de waarden ook beduidend hoger liggen. 120° f.o.d. en tot 75° n.o.d. zijn hier te vinden. De inlaathoeken moeten altijd worden geselecteerd op basis van het gewenste concept. Het principe is om de aanzuigruimte zo groot en zo klein mogelijk te maken om de gewenste waarden te bereiken.
Het tweetakthart van Platonika moet een krachtige eenheid zijn en daarom moet de inlaat in het bereik van 100° F.T.O. tot 65° N.T.O. liggen.

Om de exacte hoek van een zijde te bepalen, zijn enkele gereedschappen en materialen nodig.
--
krukas-
en
zuigerlager-dummy’s

in de motorkast

Achtergrondmuziek PRO- 613912 (25x62x12mm) Achtergrondmuziek PRO- NBI 253815 (25x38x15mm)

– Meetklok met houder

Graadschijf of gelijkaardig meettoestel

Dragende dummy’s

Omdat het zeer waarschijnlijk is dat het inlaatgebied in het motorhuis bewerkt moet worden om de gewenste hoeken te bereiken, wordt het gebruik van zogenaamde lagerdummy’s aanbevolen.
Met deze dummy’s kan de krukas uit de motorkoffer worden verwijderd om deze zo vaak als gewenst te bewerken zonder de lagerzittingen van de krukas of de motorkoffer telkens te belasten en zonder slijtage, zelfs voordat de motor in werking wordt gesteld.

De lagerpoppen zijn beschikbaar voor elke maat van de gangbare lagers in het Vespa- en Lambretta-assortiment.
De eerste stap is het plaatsen van de lagerdummy’s in het motorhuis. Vervolgens wordt de krukas gewoon in de lagerpoppen gestoken en wordt de motorkoffer via de tapbouten in de statorkoffer geschroefd.

Tentoonstellingen

Om de TDC te bepalen zijn de cilinder en de zuiger nodig. Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, wordt de zuiger zonder ringen in de cilinder geduwd. De wijzerplaat wordt met de houder op de cilinder geschroefd en zo kan de TDC van de krukas worden bepaald.
De alternatorzijde van de krukas is voorzien van een gradenschijf of een digitale gradenboog. Er zijn veel verschillende mogelijkheden. Het gemakkelijkst te hanteren zijn digitale meetinstrumenten zoals de Buzz Wangle Grade Meter die geen referentiepunt naar de motorbehuizing nodig heeft.
Als de krukas in TDC staat, wordt de gradenschijf, zowel digitaal als analoog, op “0” gezet en dan wordt de krukas gedraaid om de aanzuiging te starten en te beëindigen. De waarde, af te lezen op de draaiknop, geeft dan aan wanneer de aanzuiging open of gesloten is.

Verhoging van de opnametijd

Om de inlaat op de gewenste maat te brengen, wordt de krukas vervolgens naar de gewenste waarde bewogen en wordt de positie van het krukasweefsel op de motorbehuizing gemarkeerd.
Als dit voor de waarde voor en na TDC is gedaan, kan de motorbehuizing weer worden geopend en dankzij de positiedummies kan de krukas weer gemakkelijk worden verwijderd.
Voorzichtigheid is geboden bij de bewerking in het aanzuiggebied. De oppervlakken die de draaiklep afdichten mogen niet minder dan 1 mm overlappen met de krukas aan de zijkanten.

Nadat de inlaat op de juiste maat is bewerkt en het carter is gereinigd van het bewerkingsafval, wordt de krukas weer teruggeplaatst voor inspectie.
De indicator wordt dan weer gebruikt om te controleren of de gewenste controlehoeken zijn bereikt of dat een herbewerking nodig is.

Scooter Center Tutorial - Setting the Inlet Timing Vespa PX